HYKSin Oy och Orton Oy fusioneras 

HUS äger två företag som är verksamma på den privata marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster, HYKSin Oy och Orton Oy. Företagen slås samman för att effektivisera verksamheten.
Styrelsen beslöt att välja fusion som modell för sammanslagning efter att ha beställt en analys av alternativ från Deloitte Ab. Det är en billigare men aningen långsammare form för sammanslagning än köp av affärsverksamhet.
Sammanslagningen av HYKSin Oy och Orton Oy ger kostnadsbesparingar genom att överlappande funktioner ses över. Den större helheten skapar också bättre förutsättningar för det nya företagets lönsamhet och verksamhetsmöjligheter.