Venla Loimu

Med.dr
Specialist på cancersjukdomar och strålbehandling

Verksamhetsplats:

Cancercentrum, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.

Min speciella expertis

Strålbehandling, särskilt i huvud och halsområde.

Obs: förfrågningar

Förfrågningar per telefon via vårdplaneringsavdelningen tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA ersättningsgilla.