Simo Mattila

med. lic.
Specialist i handkirurgi

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.

Min speciella expertis

Jag behandlar smärttillstånd och skador i arm- och handledsområdet