Riikka Järvinen

Med.dr
Specialist på urologi

Språk:

finska, engelska

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Obs! Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersätt­nings­gilla.