Nina Lönnqvist-Kukkonen

Urologsjuksköterska

Språk:

finska, engelska

Verksamhetsplats:

Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, Vanda

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.