Jyrki Vuola

Med.dr, docent
Specialist på neurologi

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.