Jukka Sairanen

Med.dr
Specialist på urologi

Språk:

finska, svenska, engelska, tyska

Verksamhetsplats:

Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, Vanda

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.