Jukka Sairanen

Med.dr
Specialist på urologi

Språk:

finska, svenska, engelska, tyska

Verksamhetsplats:

Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, Vanda

Välkommen till min mottagning

Obs! Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.