Jukka-Pekka Kouri

ML
Specialistläkare i fysiatri

Språk:

finska, svenska, engelska, tyska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors, Finland.

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Smärtlindring, besvär i rörelseorganen, rehabilitering

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla för tillfället. Du kan kontrollera rätten till FPA-ersättning senare på nytt.