Juha Kauppi

Med.dr
Specialist på thoraxkirurgi

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.