Jari Räsänen

Med.dr, docent
Specialist på thoraxkirurgi

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.

Förfrågningar och reservationer

Orton’s operarations Team +358 9 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.