Harri Keski-Säntti

Med.dr
Specialist på öron-, näs- och halssjukdomar

Verksamhetsplats:

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.