Harri Keski-Säntti

Med.dr
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Verksamhetsplats:

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.