Anna-Stina Jääskeläinen

Med.lic.
Specialist på cancersjukdomar och strålbehandling

Språk:

finska, svenska, engelska, French

Verksamhetsplats:

Cancercentrum, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.