Selja Vaalto

Med.o.kir.dr
Specialist på klinisk neurofysiologi

Språk:

finska, engelska

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.

Förfrågningar och bokningar

Ortons kundservice tel 09 4748 2705.