Ritva Paetau

Med.o.kir.dr
Specialist på barnneurologi

Verksamhetsplats:

Barnets borg, Barnets Borgs väg 2, Helsingfors

Jag erbjuder mottagningar bara för mina operationspatienter.

Min speciella expertis

.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.