Mika Mäkelä

Med.o.kir.dr, professor
Specialist på barnsjukdomar and barnallergologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Hud- och allergisjukhuset, Mejlandsvägen 2, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.