Ilkka Heiskanen

Obs! Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningilla

Mari Salmivuori

FPA-ersättning: dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Päivi Vaara

FPA-ersättning: dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.

Jyri Lepistö

Utbildning

eMBA-examen 2012
Special­kom­petens i protes­ki­rurgi 2006
Medicine doktor 1996
Specia­list­läkare i ortopedi och trauma­tologi 1995
Specialist på kirurgi 1993
Medicine licentiat 1986

Priser

20 min 145 €
30 min 157 €
45 min 236 €
60 min 314 €

Harri Hietaranta

Till mitt specialkunnande hör inom knäkirurgi skopier, ledbandsskador såsom korrigeringar och rekonstruktioner av främre korsbandet samt ledproteskirurgi; knä och höft. Jag sköter även axelproblem, såsom rotator cuff -rupturer och luxationer.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är  FPA-ersätt­nings­gilla.

Veli-Pekka Valkonen

Jag har genomfört grundstudier i Kuopio och Göteborg och fördjupningsstudier i Helsingfors.

Arbetserfarenhet

Min arbetslivserfarenhet bygger på långvarigt jourarbete, arbete inom primärvård och verksamhet, framför allt inom rehabilitering av personer i arbetsför ålder, men även veteraner. Min erfarenhet av ryggmärgsrehabilitering kan också användas vid många smärt- och funktionsproblem. Sedan 2005 har jag varit engagerad i toppidrotter relaterade till kost, kroppshantering och återhämtningsteman. Som ett resultat av detta samarbete har både OS- och VM-medaljer uppnåtts.

Specialkompetens

I samband med muskuloskeletala symtom och olyckor är min specialkompetens återställande och underhåll av tränings- och funktionsförmåga samt pre- och postoperativ rehabiliteringsplanering. I mina arbetssätt ingår i huvudsak att lyssna på, förstå och motivera klienten. Resultaten skapas i samarbete med andra kollegor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra nödvändiga experter, där klienten är en aktiv faktor och en framgång. Processen använder ofta näring som en del av rehabiliteringen.

Inom smärta och dysfunktion är min specialkompetens inom bäcken-, rygg- (nacke, axel, bröst och ländrygg) och axelbesvär. Vid problem med övre och nedre extremiteter utvecklar jag mig hela tiden.

Föreläsningar och utbildningar är också glädjande för mig när det gäller lärande och utveckling.

Jag är aktiv i skolridningen, jag navigerar ibland och springer/skidar, jag tränar golf. Trädgårdsskötsel, bärplockning och kultur är också av intresse och aktivitet.