Riikka Järvinen

Obs! Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersätt­nings­gilla.

Markus Lilja

Obs! Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Mika Mäkelä

Mottagningspriser

60 min 374,80 €
75 min 468,50 €

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Susanna Kauhanen

Pris

20 min 100 €
30 min 120 €
45 min 140 €

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla för tillfället.

Heikki Österman

Utbildning och arbetsplatser

Medicine licentiat 1991

Specialistläkare i kirurgi 2002

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi 2005

Hälsocentralläkare i Satakunta 1991–1995. Kirurgutbildning vid Jorvs och Mejlans sjukhus 1995–2002. Specialutbildning i barnortopedi i Adelaide i Australien 2002–2003. Ortopedutbildning vid Tölö sjukhus 2003–2005. Ryggkirurg vid Orton sedan 2005.

Särskilda yrkesmässiga intressen

Ryggkirurgi, även barns ryggbesvär, är mitt specialområde. Jag är speciellt intresserad av krävande skolioskirurgi. Dessutom är jag även intresserad av sällsynta skelettsjukdomar och relaterade ortopediska besvär.

FPA-ersättning

Av ovanstående tjänster är mottagningarna FPA-ersättningsgilla. Åtgärderna är icke FPA-ersättningsgilla.

Iris Vanhanen

Utbildning

Fysioterapeut 1981

Specialisering i ortopedisk fysioterapi 1989

Akupunkturutbildning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Juulia Turunen

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Tarja Rantala

Utbildning

Fysioterapeut 1976

Fysioterapeut, specialisering 1990

Lymfterapiutbildning

Akupunkturutbildning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.