Yun Zhou

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Petri Salonen

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Salla Reinivuo

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Anu Kärkkäinen

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Riina Helenius

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Jutta Alén

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Jyrki Lautamatti

Utbildning och arbetsplatser

  • Fysioterapeut 2002
  • OMT-fysioterapeut 2009
  • Akupunktur
  • Fasciamanipulation I och II

Jag utexaminerades som fysioterapeut år 2002 från Rovaniemi yrkeshögskola och redan då var det klart för mig att jag skulle arbeta med omfattande möjligheter inom fysioterapi, vilket är det område som intresserade mig mest, det vill säga problem med stöd- och rörelseorganen. Önskan att identifiera orsaken till symtomen drev mig omedelbart efter min grundutbildning till vidareutbildning, först till utbildning i grunderna i manuell terapi och sedan till OMT-studierna (3,5 år). Dessutom har jag skaffat mig kompetens inom akupunktur samt nivå I och II i fasciamanipulation. Jag deltar regelbundet i fortbildning.

Speciella yrkesmässiga intresseområden

I mitt arbete fokuserar jag på att identifiera och påverka orsaken till problemet snarare än att enbart behandla symtomen. Mina intresseområden är funktionella problem, som jag anser vara fysioterapeutens kompetensområde. Speciellt är jag intresserar av problem med rygg-bäcken-nedre extremiteter och nacke-övre extremiteter, ledproblem, bettfel och belastningsorsakade symtom.

Jag är lyckligt lottad att få arbeta på Orton, där jag får arbeta tillsammans med kollegor och specialistläkare, vilket möjliggör effektiv och framgångsrik behandling.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.