Jyrki Lautamatti

FPA-ersättning

Fysioterapi-tjänster är inte FPA-ersätt­nings­gilla från 1.1.2023.

Tuomas Friipyöli

För tillfället jag behandlar endast servicesedelpatitienter.

Specialitet

Min specialitet är höft- och knäledsoperationer.

Christoph Gumpinger

Priser

20 min 120 €
30 min 160 €
45 min 190 €

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsilla.

Ilkka Heiskanen

Obs! Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningilla

Mari Salmivuori

FPA-ersättning: dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.

Päivi Vaara

FPA-ersättning: dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.

Soili Mulari-Keränen

Priser

20min 115 eur
30 min 160 eur
45 min 200 eur

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersätt­nings­gilla.

Jyri Lepistö

Utbildning

eMBA-examen 2012
Special­kom­petens i protes­ki­rurgi 2006
Medicine doktor 1996
Specia­list­läkare i ortopedi och trauma­tologi 1995
Specialist på kirurgi 1993
Medicine licentiat 1986

Priser

20 min 145 €
30 min 157 €
45 min 236 €
60 min 314 €