Heikki Österman

Utbildning och arbetsplatser

Medicine licentiat 1991

Specialistläkare i kirurgi 2002

Specialistläkare i ortopedi och traumatologi 2005

Hälsocentralläkare i Satakunta 1991–1995. Kirurgutbildning vid Jorvs och Mejlans sjukhus 1995–2002. Specialutbildning i barnortopedi i Adelaide i Australien 2002–2003. Ortopedutbildning vid Tölö sjukhus 2003–2005. Ryggkirurg vid Orton sedan 2005.

Särskilda yrkesmässiga intressen

Ryggkirurgi, även barns ryggbesvär, är mitt specialområde. Jag är speciellt intresserad av krävande skolioskirurgi. Dessutom är jag även intresserad av sällsynta skelettsjukdomar och relaterade ortopediska besvär.

Hannu Väänänen

Utbildning och arbetsplatser

Medicine licentiat 1980

Medicine och kirurgie doktor 1986

Specialistläkare i inre medicin 1990

Specialistläkare i inre medicinska gastroenterologi 1993

HUS Mejlans sjukhus 1986–1994. Vid Orton sedan 1994.

Särskilda yrkesmässiga intressen

Osteoporos, stoppbenägenhet, infektioner p.g.a. främmande föremål, sjukdomar i magtarmkanalen, operationsduglighet, metaboliskt syndrom.

Tuomas Varjonen

Utbildning

Specialist i fysiatri      2019

Medicine licentiat      2012

 

Specialintressen inom yrket

Inom fysiatrin är jag intresserad av problematik i stöd- och rörelseorganen. Mest har jag arbetat med besvär i nack- och skulderregionen och ryggen. Jag är även intresserad av smärtbehandling och har också patienter som lider av kronisk smärta.

Till fysiatrins bästa sidor hör att man har möjlighet att vårda och rehabilitera patienter helhetsmässigt. Fysiaterns arbete berikas av multiprofessionellt samarbete med t.ex. fysioterapeut, ergoterapeut och psykolog, och samarbete med olika specialområden, t.ex. neurologi, reumatologi och ortopedi.

Iris Vanhanen

Utbildning

Fysioterapeut 1981

Specialisering i ortopedisk fysioterapi 1989

Akupunkturutbildning