globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Uveit

Uveit är en inflammation inne i ögat. Ortons ögonkirurger har specialkunskap om behandling av uveit.

Uveit är en inflammation inne i ögat. Uveit delas in i inflammation i ögats främre del (främre ögonkammaren och regnbågshinnan), ögats centrala del (glaskroppskammaren) och ögats bakre del. Den vanligaste typen är regnbågshinneinflammation som begränsar sig till ögats främre del och kan bli kronisk och kräva permanent läkemedelsbehandling. Plötsliga symtom på regnbågshinneinflammation är ljuskänslighet och ögonsmärta. Riskfaktorer för uveit är reumatiska sjukdomar i släkten och vissa genetiska faktorer.

Ortons ögonkirurger har specialkunskap om behandling av uveit samt lång erfarenhet av behandling av grå starr och glaukom i samband med uveit och uppföljning av sådan behandling. Behandlingsstrategin vid starr i samband med uveit baserar sig på lång erfarenhet. Individuell behandling omfattar planering, eventuell effektivering av läkemedelsbehandlingen och en modern starroperation som genomförs vid rätt tidpunkt. Efter operationen uppföljs din återhämtning med täta intervall.

Tidsbokning

Klicka på den tid du önskar och lämna sedan dina uppgifter.

Följande lediga mottagningstider
Kalender
Visa flera mottagningstider
Jatka »
Tutustu palveluhinnastoon
Glaukom

Glaukom är en grupp sjukdomar som förknippas med framskridande skada på ändan av synnerven i ögonbottnen. Läkaren bedömer individuellt hurdan behandling som är lämplig för dig.

Gråstarroperation

Grå starr är det vanligaste synproblemet bland seniorbefolkningen som kan behandlas kirurgiskt. För att uppnå bästa möjliga syn är det viktigaste en individuell förundersökning som genomförs av en erfarenheten ögonläkare.

Bekämpning av infektioner

Ortons har en hög hygiennivå och personalen iakttar god handhygien. Vid val av apparater, instrument och material som används i patientvården har vi fäst särskild uppmärksamhet vid produkternas infektionsbekämpningsegenskaper.

Hornhinnan och dess sjukdomar

Hornhinnan är ögats yttre klara vävnad som inte innehåller blodkärl. Den vanligaste sjukdomen i hornhinna och tårfilmen är torra ögon. Våra erfarna kirurger känner till alla specialtekniker för behandling av hornhinnesjukdomar.

Ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Ortons ögontjänster har grundats för att möta utmaningarna inom modern behandling av ögonsjukdomar och ögonkirurgi. Vårt primära mål är att trygga bästa möjliga funktionella syn för dig. På Orton tar vi oss tid att beakta dina individuella behov.

Näthinnesjukdomar

Åldersförändringar i gula fläcken påverkar det område i bakre delen av ögat där synen är skarpast. Det finns två typer av åldersförändringar i gula fläcken: torra och våta. Behandlingen har bäst effekt i ett tidigt skede, så det är viktigt att snabbt söka sig till ögonläkarundersökningar.