globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Smärtlindring vid Orton

Om du lider av kontinuerlig smärta eller om det gör ont att röra på dig, kontakta Orton. Orton är en expert inom smärtlindring i Finland. Du får en specialistläkartid utan remiss.

Syftet med rehabilitering är att bedöma, upprätthålla och förbättra funktionsförmågan så att kontrollen över livet och livskvaliteten förbättras. När behandlingsmetoden är läkemedelsbehandling kan läkemedlet vara antingen en inflammationsdämpande värkmedicin eller ett läkemedel mot neuropatisk smärta.

Innan behandlingen inleds går vi tillsammans med dig noggrant igenom vad den nödvändiga behandlingsåtgärden som ska genomföras innebär samt vilken nytta och vilka eventuella risker den medför. Efter behandlingen uppföljs ditt tillstånd. Det första uppföljningsbesöket infaller efter två veckor och det andra efter en månad. Vid behov kan du naturligtvis kontakta smärtpolikliniken när som helst.

Bedövningar

Det finns varierande forskningsresultat om bedövningar som används vid smärtlindring. Bedövningar fungerar bäst vid behandling av akut smärta. Om smärtan förknippas med inflammation och svullnad, har en tredjedel av patienterna nytta av bedövning. Bedövningsbehandlingar ges i serier och effekten varierar. Den vanligaste bedövningsbehandlingen är epiduralbedövning som också omfattar sakralbedövning.

Sakralbedövning

Sakralbedövning är en smärtfri behandlingsmetod, där bedövningsmedlet injiceras i epiduralrummet från området under svansbenet. På detta sätt fås en lokalt avgränsad bedövning. Bedövningen kan lindra t.ex. smärta som orsakas av diskbråck i ryggen. Målet med bedövningen är att minska svullnaden och inflammationen samt påskynda läkningen.

Nervrotkanal- och facettledsbedövning

Förutom läkemedelsbehandling kan också nervrotkanal- och facettledsbedövning användas som behandlingsmetoder. Dessa smärtlindringsmetoder kan användas vid nervrotsbetingad smärta och facettledsrelaterade symtom som förknippas med ryggradsförslitning. Under åtgärden kan läkaren injicera bedövningsmedel eller en liten mängd kortison i nervroten eller området kring facettleden vid bedövning av nervrötter eller små leder för att lindra smärtan och minska inflammationsreaktionen. Syftet med bedövningen är att lindra irritation i facettleder (små leder i ryggradsområdet) eller symtom på irriterad eller inflammerad nervrot. Åtgärdsområdet bestäms noggrant under röntgen-, datortomografi- eller ultraljudsstyrning. Åtgärden genomförs under lokalbedövning och tar cirka 30–60 minuter. Effekten av åtgärden uppföljs i samband med läkarbesök samt med regelbundna kontakter mellan patient och sjukskötare.

Stellatumblockad

Vid smärta i övre extremiteten som förknippas med kraftig och smärtsam temperaturväxling samt nedsatt rörlighet (t.ex. CRPS-smärttillstånd) används stellatum ganglion-bedövning och bedövning av nervflätor i övre extremiteten. En anestesiläkare genomför bedövningarna på polikliniken under övervakning av en läkare som specialiserat sig på smärtlindring. Smärtpoliklinikens anestesiläkare kan konsulteras för en bedömning av om bedövningsbehandling är lämpligt för dig. Under konsultationsbesöket går läkaren igenom vad som händer under bedövningsåtgärden med dig och du får närmare anvisningar för åtgärdsbesöket. Om du behöver en betalningsförbindelse för bedövningen, sker ansökan på basis av konsultationsbesöket.

Epiduralstimulering används vid kroniska smärttillstånd som beror på nervskador i ryggen och benet samt bl.a. vid CRPS-smärttillstånd i övre extremiteten. Epiduralstimulering används när tillräcklig smärtlindring inte uppnås med läkemedels- och bedövningsbehandling. Våra ryggortopeder utför stimulatoranläggning på betalningsförbindelse. Behandlingen omfattar också regelbunden uppföljning av stimulatorbehandlingen. Stimulatorns inställningar justeras på smärtpolikliniken i samarbete med representanter för apparattillverkaren.

Värmebedövning

Värmebedövning (radiofrekvensbehandling) är en högfrekvent elbehandling vars effekt varar längre än effekten av nervrotsblockad. Ingreppet utförs under lokalbedövning med röntgenstyrning.

Epiduralstimulationsbehandling

Epiduralstimulering (stimulering av ryggmärgen) används vid kroniska smärttillstånd som beror på nervskador i ryggen och benet samt bl.a. vid CRPS-smärttillstånd i övre extremiteten. Epiduralstimulering används när tillräcklig smärtlindring inte uppnås med läkemedels- och bedövningsbehandling.

Med epiduralstimulering kan man lindra svår, långvarig neuropatisk smärta hos patienter som inte fått hjälp av andra behandlingar eller operationer. Också patienter med komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS) har konstaterats ha nytta av epiduralstimulering. Metoden innebär anläggning av en liten apparat i ryggmärgskanalen för att lindra smärta. I Finland anläggs över 100 nya stimulatorer årligen. Apparaten fungerar i 3–5 år. Ryggmärgsstimulering har använts globalt redan i över 40 år.

Ryggortopeder utför anläggning av stimulatorer. Behandlingen omfattar regelbunden uppföljning av stimulatorbehandlingen. Stimulatorns inställningar justeras på smärtpolikliniken i samarbete med representanter för apparattillverkaren.

Alla Ortons tjänster