globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Smärtfritt liv

Vid Orton finns den mångsidigaste smärtkliniken i Finland som koncentrerar sig på behandling av smärtpatienter. På smärtkliniken är målet att utreda orsakerna till smärtan tillsammans med dig och hitta fungerande behandlings- och rehabiliteringsalternativ samt sätt att hantera kroniska smärtbesvär.

Ortons breda och mångsidiga professionella kompetens samt långa traditioner inom ortopedi gör Orton till Finlands bästa expert inom smärtlindring. Kompetensens kärna är vårt multiprofessionella teams samarbete för ditt bästa. I ett multiprofessionellt team kan konsultationsutlåtanden och behandlingar ges snabbt. Orton utnyttjar också en stor mängd forskningsinformation om smärtpsykologi. Teamet som ansvarar för smärtpoliklinikens verksamhet består av experter inom många områden och alla är insatta i smärtlindring: fysiatrer, anestesiologer, ortopeder, reumatologer, sjukskötare specialiserade på smärtlindring, psykologer, fysio- och arbetsterapeuter samt en socialarbetare. Ofta är smärtbesvär så komplexa att multiprofessionell kompetens behövs. Multiprofessionell hjälp ger bättre behandlingsresultat.

Olika smärttillstånd

 • Kroniskt smärtsyndrom (G89.0 CRPS, G56.4 CRPS II)
 • Långvarigt smärtsyndrom (F54.5)
 • Ledförslitning i knäet (M17.9 arthrosis genu)
 • Ledförslitning i höften (M16.9 arthrosis coxae)
 • Ryggvärk (M54.5)
 • Ryggvärk, radikulopati (M51.1, M47.82, M47.2, M54.4)
 • Förträngning av ryggmärgskanalen (M48.0)
 • Kotförskjutning (M43.0)
 • Smärta i bröstkotpelaren (M54.6)
 • Spänningshuvudvärk (G44.2)
 • Posttraumatisk huvudvärk (G44.3)
 • Smärta i trillingnerven (G50.0 trigeminusneuralgi)
 • Smärta i halskotpelaren (M54.2)
 • Sjukdomar i nervrötter (G54)
 • Rotatorkuffsyndrom (M75.1)
 • Smärtor i extremitet (M79.6)
 • Ledvärk (M25.5)
 • Hypermobilitet (M35.7)
 • Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)
 • Fibromyalgi (M79.0)

Smärttillstånd efter operation (postoperativ smärta)

 • Smärta efter ryggoperation (M96.1 Syndroma post laminectomiam)
 • Tillstånd efter kotfrakturer i ryggraden (T91.1 status post fract. col. vertebralis)
 • Tillstånd efter frakturer på nedre extremitet (T93.2. status post fract. m. inferioris)
 • Tillstånd efter protesoperation (Z96.6 status post applic. endoprosthesis)

Rehabilitering

Syftet med rehabilitering är att bedöma, upprätthålla och förbättra funktionsförmågan så att kontrollen över livet och livskvaliteten ökar. Målet kan vara t.ex. bättre arbetsförmåga. Behandlingen på smärtpolikliniken sker i samarbete med dig. Du påverkar själv förbättringen av symtom- och smärtkontrollen. Behandlingen består ofta av läkemedelsbehandling som vid behov kompletteras med smärtlindrings- och rehabiliteringsåtgärder. Behandlingen ger dig färdigheter att själv behandla ditt tillstånd och klara av din nya livssituation. Behandlingen genomförs i perioder. Under rehabiliteringsperioderna träffar du andra rehabiliteringsklienter samt får information, förståelse och kamratstöd.

Det är möjligt och lönar sig att söka vård på egen bekostnad genast när smärtan besvärar. På detta sätt kan du hindra att smärtan blir kronisk. Om smärtan blir långvarig och har pågått i 3–6 månader, har du möjlighet att få behandling på försäkringsbolags-, sjukvårdsdistrikts- eller primärvårdsremiss. Du kan få behandling via betalningsförbindelse redan tidigare om smärtan inte lindras trots behandling och/eller om smärtan minskar din rörelse- och funktionsförmåga i betydande grad.

Alla Ortons tjänster