globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Resultat av proteskirurgin på Orton

På den här sidan kan du läsa om resultaten av proteskirurgin på Orton, se hur stor reoperationsprocenten är, läsa om våra registerresultat samt om patientbelåtenheten.

Höftprotesoperationernas reoperationsprocent på Orton vs. alla sjukhus

 

 

Knäprotesoperationernas reoperationsprocent på Orton vs. alla sjukhus

Ortons ortopediresultat är utmärkta

Se Powerpoint-presentation om ortopediresultaten på Orton
Presentationens innehåll:

  • operationsresultat inom proteskirurgi och ryggkirurgi
  • hur utvecklas protesregistret och verksamheten på Orton
  • Institutet för hälsa och välfärd / SIRO-registret: fakta om protesoperationsrelaterade infektioner
  • patientbelåtenheten hos Ortons protesoperationspatienter
  • patientbelåtenheten hos Ortons ryggoperationspatienter

Läs mer om ämnet:
Anestesioperationsverksamheten inom den offentliga och den privata sektorn i Finland nu och på 2020-talet - hur garantera kvalitet och jämförbarhet? 

 

Välkommen att besöka oss och få vård av hög standard!

Kvaliteten och operationernas uppföljningsresultat

Protesuppföljningen på Orton inleddes år 1989. I och med uppföljningen har information samlats in om bl.a. operationerna samt om protesernas funktion och genom detta fås långsiktiga ändamålsenliga fakta. Ortons ryggregister Finspine har funnits sedan år 2010.

Under uppföljningen har man samlat information/data om operationer, implantat, röntgenfynd, protesens/ledens kliniska funktionalitet och subjektiv smärta och funktionsförmåga enligt HHS- och KSS-klassificering. Uppföljningen är viktig och med den fås långsiktiga ändamålsenliga fakta om de utförda operationerna.

Utveckling av protesuppföljningen och
-verksamheten på Orton

Det nationella förfarandet kommer att gå från HHS- och KSS-mätningar direkt till patienternas PROM-förfrågningar. Sommaren 2017 avslutade vi insamlandet av gamla data och påbörjade ett Oxford Hip and Knee -frågeformulär på elektronisk blankett.

Utöver detta har Orton i samarbete med företaget Buddy Health Care skapat en egen mobilapplikation för Ortons rygg- och protesoperationspatienter, vilken möjliggör skyddad förbindelse till patientens mobila enhet. I och med mobilapplikationen kan man ha kontakt med patienten direkt och i och med detta kan patienten även snabbt få svar på sina frågor rörande operationen och vården.