globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Rehabilitering: krävande medicinsk anstaltsrehabilitering

På Orton inleds krävande medicinsk anstaltsrehabilitering på svenska via FPA

Orton Ab anordnar i egenskap av FPA:s serviceproducent multidisciplinär individuell rehabilitering på svenska på följande servicelinjer:

  • Linjen för sjukdomar i rörelseorganen och reumatiska sjukdomar
  • Allmänna linjen

Rehabiliteringsperioderna börjar på Orton den 15.2.2019.

Krävande medicinsk rehabilitering kan ansökas om av personer under 65 år som har en sjukdom eller ett handikapp som medför märkbara problem i vardagsfunktionerna.

Ansökan om rehabilitering görs via FPA-blankett KU104r. Som bilaga krävs en ikraftvarande rehabiliteringsplan. Ansökan inlämnas till lokalt FPA-kontor.

För ytterligare information:

Socialarbetare Sirpa Eriksson, tfn 040 6396209sirpa.eriksson@orton.fi
Smärthandling tjänster, ansvarig fysioterapeut Kristina Sarkkinen tfn 040 639 6238, kristina.sarkkinen@orton.fi

Du vet väl om att du kan ansöka om anstaltsrehabilitering på Orton även med betalningsförbindelse från försäkringsbolag eller sjukvårdsdistrikt.