globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Postoperativ fysioterapi

Rehabilitering efter en operation är en viktig del av den operativa vården. En rehabilitering som inletts i god tid och på rätt sätt, främjar återställandet av funktionsförmågan.

Med hänsyn till patientens situation och personliga egenskaper gör man upp ett individuellt rehabiliteringsprogram. Vid gångträning finns det en möjlighet att använda ett Alter G -löpband, vilket klienterna har tyckt att är en mycket angenäm och effektiv träningsform.

Rehabiliteringsprogrammet är individuellt, i rimlig takt framskridande och tryggt att genomföra. Rehabiliteringens progress evalueras på varje fysioterapibesök enligt klientens situation. På Orton samarbetar de erfarna fysioterapeuterna med de opererande läkarna. Denna samarbetsmodell möjliggör en effektiv konvalescens. För att uppnå ett bra operationsresultat är hemövningarna av central betydelse.