globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Näthinnesjukdomar

Åldersförändringar i gula fläcken påverkar det område i bakre delen av ögat där synen är skarpast. Det finns två typer av åldersförändringar i gula fläcken: torra och våta. Behandlingen har bäst effekt i ett tidigt skede, så det är viktigt att snabbt söka sig till ögonläkarundersökningar.

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration) påverkar det område i bakre delen av ögat där synen är skarpast. Det finns två typer av åldersförändringar i gula fläcken: torra och våta. Båda typerna försämrar synskärpan i centrala delar av synfältet. Den våta typen förknippas också med förvrängning av synen. Torra åldersförändringar är betydligt vanligare och framskrider ofta mycket långsamt. Det finns ingen egentlig behandling mot torra åldersförändringar. Mångsidig kost som innehåller grönsaker och undvikande av rökning kan bromsa upp framskridandet av torra åldersförändringar. Våta åldersförändringar förknippas med svullnad och blödning i gula fläcken. Synen kan försämras snabbt. Våta förändringar behandlas med läkemedel som injiceras i ögat. Behandlingen har bäst effekt i ett tidigt skede, så det är viktigt att snabbt söka sig till ögonläkarundersökningar.

Diabetisk ögonbottensjukdom

Diabetes kan förknippas med blodkärlsförändringar i ögonbottnen som kan leda till blindhet om de inte behandlas . En del förändringar kan länge vara symtomfria. Därför är regelbunden fotografering av ögonbottnarna, tidigt konstaterande av förändringar och behandling vid rätt tidpunkt ytterst viktigt. Möjliga behandlingsformer är laserbehandling av ögonbottnen, läkemedelsinjektioner i ögat och vid behov lins- och näthinnekirurgi.

Makulaveckning

En extra bindvävshinna kan i vissa situationer utvecklas på näthinnans inre yta där synen är skarpast. Denna hinna kan börja vecka näthinnan, vilket stör och förvränger synen i det centrala området. Behandlingen består av ett ögonkirurgiskt ingrepp, där den extra hinnan skalas bort från näthinnans yta. När den extra hinnan skalats bort kan synen gradvis återhämta sig.

Hål i gula fläcken

Glaskroppen kan dra i den centrala delen av näthinnan där synen är skarpast, vilket kan leda till ett hål i gula fläcken. Detta kan orsaka förlust av synen i fixeringspunkten; när man läser kan det t.ex. kännas som om bokstäverna hoppar. Hål i gula fläcken kan nästan alltid slutas med operativ behandling och samtidigt förbättras vanligen synen.

Glaskroppsavlossning, näthinneruptur och näthinneavlossning

Rupturer eller hål kan uppstå i näthinnan. Oftast beror rupturer och hål på att glaskroppsgeléns bakre hinna inne i ögat lossnar från ögonbottnen, d.v.s. glaskroppsavlossning. Glaskroppsavlossning sker vanligen i cirka 60–70 års ålder, men ibland också hos yngre personer. Symtom är rörliga punkter, skräp eller "flugor" i synfältet som följer ögonrörelserna. Ibland kan symtom också vara blixtrande skimmer. Oftast är glaskroppsavlossning ofarligt. Enbart glaskroppsavlossning kräver inte behandling. För att utesluta eventuella rupturer är det bra att söka sig till ögonläkarundersökningar helst inom en vecka efter att symtomen började.

Rupturer förknippas ofta med ljusskimmer i synfältet. Ibland förknippas rupturer också med blödning inne i ögat, vilket ger symtom i form av rörliga sotflagor. Via rupturen kan vätska börja sippra in under näthinnan, vilket leder till näthinneavlossning. Näthinneavlossning syns som en mörk skugga i synfältet som framskrider under timmar eller dagar. De rörliga punkterna minskar betydligt under flera veckor. Rupturer avgränsas med laserbehandling för att förhindra näthinneavlossning. Näthinneavlossning kräver brådskande operativ behandling.

Också blodproppar i näthinnan, inflammationsförändringar, ärftliga förändringar och övriga förändringar ger ofta symtom i from av nedsatt och förvrängd syn eller brister och skuggor i synfältet.

Tidsbokning

Klicka på den tid du önskar och lämna sedan dina uppgifter.

Följande lediga mottagningstider
Kalender
Visa flera mottagningstider
Jatka »
Tutustu palveluhinnastoon