globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Mottagningstid snabbt

Orton är en expert inom sjukdomar och smärta i rörelseorganen. Du får genast en mottagningstid till en specialistläkare utan remiss. Boka en tid som passar dig.

Orton har lång erfarenhet av ortopediska operationer. Den första protesoperationen i Finland utfördes år 1967 och den första titthålsoperationen år 1976 vid dåvarande Invalidstiftelsens sjukhus. Våra fysiatrer, ortopeder och fysioterapeuter står till din tjänst vid behandling av sjukdomar och smärta i rörelseorganen. Våra professionella fysioterapeuter har en bred kunskap om rehabilitering av rörelseförmågan, funktionsförmågan och smärttillstånd. Vid Orton kan du också boka en mottagningstid till specialistläkare i reumatiska sjukdomar och inre medicin samt till geriatrer eller psykologer. Om du behöver terapitjänster betjänar vi dig på följande områden:

  • fysioterapi
  • psykoterapi
  • sexualrådgivning och -terapi
  • ergoterapi
  • uroterapi

Om du har ryggbesvär, utred orsaken vid Orton. När du kommer till Orton utses en ansvarig skötare som planerar en individuell behandlingshelhet för dig och ser till att behandlingen framskrider. Den ansvariga skötaren hänvisar dig vidare till en expert som är insatt i ditt besvär. Vid behov deltar flera erfarna ryggexperter i din behandling. Boka tid för en avgiftsfri telefonkartläggning som genomförs av en fysioterapeut, tfn 09 4748 2705, så får du snabbt rätt behandling.

Tidsbokning och öppettider

Boka en mottagningstid enkelt här. Om du inte hittade en lämplig tid genom vår tidsbokning på webben, ring tfn 09 4748 2705. Telefontidsbokningens öppettider är:

  • mån–tors kl. 8–18
  • fre kl. 8–16

Läkarstationens anmälningsdisk och kassa betjänar enligt följande:

  • mån - tors kl. 7.45–18.00
  • fre kl. 7.45–16.00

Om du får förhinder, kom ihåg att avboka mottagningstiden senast kl. 12 föregående vardag. För mottagningstider som inte avbokats eller använts debiterar vi en avgift på 50,80 €. För fysioterapeut- och ergoterapeuttider som inte avbokats eller använts debiterar vi fullt pris.