globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Ledskador och ledsmärta

Knäet är känsligt för skador på grund av stor rörlighet och de stora krafter knäet utsätts för.

Orton är specialsakkunnig och banbrytare inom sjukdomar i stöd- och rörelseorganen i Finland. Den första protesoperationen i Finland utfördes vid dåvarande Invalidstiftelsens sjukhus år 1967 och den första titthålsoperationen (laparoskopin) år 1976. Vi hjälper dig. Hos oss får du komma direkt till en specialistläkares mottagning utan remiss.

Knäet är känsligt för skador på grund av stor rörlighet och de stora krafter knäet utsätts för. Ledbands- och meniskskador i knäet är vanliga besvär i samband med idrott och motion. Även ledbandsskador i fotleden är vanliga. Frakturer i fotens stora ben samt höftskador är betydligt mer sällsynta och uppstår oftast genom mycket allvarlig skada.

Akut uppkomna högenergetiska skador är förslitningsskador i ledernas bindväv och stödorgan: knäets menisk och höftens broskring (labrum) och skador som sen- och muskelförslitningar, benfrakturer samt benkontusionsskador, vid vilka ingen tydlig frakturlinje uppkommer. Även upprepad alltför stor belastning kan skada vävnaden. Belastningsfraktur är ett exempel på sådan. Intensiv motions-/konditionsträning kan leda till överansträngning av en sena eller ett ben, och till belastningsskador.

När vävnaden åldras, minskar dess ansträngningstålighet, vilket innebär vävnadsdegeneration. Åldrad vävnad kan bli öm av vardaglig ansträngning, motion och annan ansträngning kan ge besvär även om vävnaden är frisk. Degenererad vävnad skadas lättare än frisk sådan. Benstommens kalkhalt kan minska med åldern, varvid risken för frakturer ökar (osteoporos). Långt gången led- eller sendegeneration kan ha samband med inflammationssymptom och ihållande smärta, t.ex. ledförslitning, eller smärta i trochanter major (höftens stora trochanter) eller i akillessenan.

Ortons avgiftsfria telefonutvärdering

Vill du komma snabbt till mottagning och få rätt vård?

Våra experter hjälper dig att välja rätt vårdhelhet för dig bland stöd- och rörelseorgansbesvär, neurologiska besvär, fysio- och ergoterapi eller smärtbehandling.

Vid behov kan experter på olika områden delta i din vård, såsom fysiater, ortoped, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Boka en tid till avgiftsfri telefonutvärdering tel. 09 4748 2705, så hjälper vi dig att snabbt få effektiv vård.

Se videor nedan

Knäprotesoperation – Ortopedöverläkare, Mikko Manninen, docent i ortopedi och traumatolog

Höftprotesoperation – Specialist i ortopedi Jari Syrjänen 

Vi önskar att du ger oss ditt tillstånd att få tillgång till dina patientuppgifter innan du kommer till Orton på adressen www.omakanta.fi.

 

Alla Ortons tjänster