globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Krävande medicinsk anstaltsrehabilitering

På Orton inleds krävande medicinsk anstaltsrehabilitering på svenska via FPA

Orton Ab anordnar i egenskap av FPA:s serviceproducent multidisciplinär individuell rehabilitering på svenska på följande servicelinjer:

  • Linjen för sjukdomar i rörelseorganen och reumatiska sjukdomar
  • Allmänna linjen

Rehabiliteringsperioderna börjar på Orton den 15.2.2019.

Krävande medicinsk rehabilitering kan ansökas om av personer under 65 år som har en sjukdom eller ett handikapp som medför märkbara problem i vardagsfunktionerna.

Ansökan om rehabilitering görs via FPA-blankett KU104r. Som bilaga krävs en ikraftvarande rehabiliteringsplan. Ansökan inlämnas till lokalt FPA-kontor.

För ytterligare information:

Socialarbetare Sirpa Eriksson, tfn 040 6396209sirpa.eriksson@orton.fi
Smärthandling tjänster, ansvarig fysioterapeut Kristina Sarkkinen tfn 040 639 6238, kristina.sarkkinen@orton.fi

Du vet väl om att du kan ansöka om anstaltsrehabilitering på Orton även med betalningsförbindelse från försäkringsbolag eller sjukvårdsdistrikt.