globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Hjälpmedel och ortoser

Hjälpmedel och ortoser, dvs. stöd upprätthåller och stöder självständig funktion i vardagen.

Hjälpmedlen är planerade och utvecklade för olika ändamål för att underlätta vardagssysslor. På mottagningen utvärderar ergoterapeuten hjälpmedelsbehovet. I samarbete med klienten kartläggs olika hjälpmedelsalternativ. På mottagningen instruerar ergoterapeuten också klienten i användning av hjälpmedlet och stöder träningen. Ergoterapeuten kan vid behov tillverka ett individuellt hjälpmedel eller ändra färdiga sådana så att de passar klienten.

Ortoser används för smärtbemästring, postoperativ vård, som skydd för lederna och för korrigering av felställningar. Ortoserna kan vara individuellt tillverkade eller fabrikstillverkade.

Ortons ergoterapeuter använder i huvudsak inhemskt Woodcast-material för tillverkning av individuella ortoser. Materialet är ekologisk, bionedbrytbar lågvärmeplast. Alternativt använder vi även andra lågvärmeplaster och glasfibermaterial.

 

Alla Ortons tjänster