globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Gråstarroperation

Grå starr är det vanligaste synproblemet bland seniorbefolkningen som kan behandlas kirurgiskt. För att uppnå bästa möjliga syn är det viktigaste en individuell förundersökning som genomförs av en erfarenheten ögonläkare.

Grå starr (katarakt) är det vanligaste synproblemet bland seniorbefolkningen som kan behandlas kirurgiskt. Med åldern grumlas ögats inre lins. Detta leder till att bilden som bildas inne i ögat inte är lika skarp som tidigare och synskärpan försämras. Denna grumlingsförändring som uppkommer gradvis kallas gråstarr. När starren orsakar synnedsättning som är märkbar och mätbar, är operativ behandling vanligen aktuell. Gråstarr förekommer i hela världen och operativa gråstarrsbehandlingar har utvecklats redan länge.

En modern mikrokirurgisk starroperation som utförs med hjälp av ultraljud är ett vanligt och tryggt ingrepp, där ögats grumlade lins ersätts med en ny, klar, akrylisk konstgjord lins (IOL). Modern teknologi möjliggör också individuell bedömning av ögonens brytning under gråstarroperationen och eventuella ändringar enligt dina önskemål. Gråstarroperation har blivit en behandlingsmetod inom s.k. korrigerande refraktiv (linsens brytning) kirurgi. Samtidigt har operationsresultaten och -precisionen förbättrats avsevärt tack vare den nya teknologin.

Då progressiva konstgjorda linser har kommit ut på marknaden är det idag möjligt att se också på nära håll utan läsglasögon. Dessa progressiva konstgjorda linser (multifocal-IOL) är dock inte lämpliga för alla. Under ett separat förundersökningsbesök diskuterar vi dina önskemål om synen på nära håll och valet av konstgjord lins. Samtidigt undersöks dina ögon. För att uppnå bästa möjliga syn är det viktigaste en individuell förundersökning som genomförs av en erfarenheten ögonläkare, beaktande av dina synönskemål, en modern gråstarroperation och lämplig behandling av hög kvalitet efter operationen.

Tidsbokning

Klicka på den tid du önskar och lämna sedan dina uppgifter.

Följande lediga mottagningstider
Kalender
Visa flera mottagningstider
Jatka »
Tutustu palveluhinnastoon