globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Glaukom

Glaukom är en grupp sjukdomar som förknippas med framskridande skada på ändan av synnerven i ögonbottnen. Läkaren bedömer individuellt hurdan behandling som är lämplig för dig.

Glaukom är en grupp sjukdomar som förknippas med framskridande skada på ändan av synnerven i ögonbottnen. Hos personer med glaukom framskrider skadan vanligen långsamt, vilket leder till att synfältet så småningom krymper. Skadan orsakar inte smärta. I ett tidigt skede av sjukdomen märker man därför kanske inte att synfältet krymper.

När krympningen av synfältet som beror på glaukom märks, kan sjukdomen redan ha hunnit framskrida långt. Glaukom utvecklas vanligen i båda ögonen. Obehandlat glaukom kan ha allvarliga följder, såsom allvarlig synnedsättning eller i värsta falla blindhet. Glaukom förekommer i olika former, varav den vanligaste är öppenvinkelglaukom. Denna typ av glaukom förekommer vanligen hos äldre. Riskfaktorer för glaukom är ökat tryck i ögat, hög ålder, glaukom i släkten, närsynthet, fjällning på linsen (exfoliationssyndrom) och andra sjukdomar (bl.a. högt blodtryck).

Det bästa sättet att upptäcka glaukom i tid är att gå på regelbundna ögonläkarkontroller. På mottagningen utreds eventuellt glaukom genom ögonundersökning. Glaukom är en ögonsjukdom som inte kan botas och förändringarna i synfältet är permanenta. Framskridandet kan dock förebyggas så att ytterligare skada på synnerven förhindras eller bromsas. Det viktigaste målet med behandling av glaukom är att minska trycket i ögat. Läkaren bedömer individuellt hurdan behandling som är lämplig för dig.

Tidsbokning

Klicka på den tid du önskar och lämna sedan dina uppgifter.

Följande lediga mottagningstider
Kalender
Visa flera mottagningstider
Jatka »
Tutustu palveluhinnastoon