globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

FPA rehabilitering

På Orton ges FPA:s individuella behovsprövade rehabilitering avsedd för gravt handikappade. Åt vuxna med grava handikapp erbjuds tjänster på den allmänna linjen.

Åt vuxna med grava handikapp erbjuds tjänster på den allmänna linjen. Inom den behovsprövade rehabiliteringen betjänar vi de vuxna som behöver individuell rehabilitering på den allmänna linjen, Tules- och reumalinjen. Åt barn och unga erbjuds Tules- och reumalinjen. Dessutom erbjuder vi rehabilitering efter operation.

Rehabilitering enligt prövning för svenskspråkiga vuxna

Man strävar efter att ordna rehabiliteringen i samband med fortsatta åtgärder som sker på hemorten. Rehabiliteringens totala längd är högst 16 dygn och den utförs i olika långa perioder. Den multidisciplinära rehabiliteringen inkluderar individuell terapi, motionsgrupper, undervisnings- och gruppdiskussioner. Rehabiliteringsteamet består av en specialistläkare, en fysioterapeut, en sjukskötare/hälsovårdare, en socialarbetare, en psykolog och en ergoterapeut. Rehabiliteringens innehåll preciseras enligt de bedömningar, intervjuer och undersökningar som görs i början.

Tules- och reumalinjen samt allmänna linjen

Behovsprövad rehabilitering är avsedd för personer som har

  • en sjukdom i stöd- och rörelseorganen (Tules)
  • en reumatisk sjukdom

Till de vuxnas allmänna linje styrs de klienter inom andra sjukdomsgrupper som inte omfattas av de övriga linjerna eller som uttryckligen behöver den allmänna linjens rehabilitering.Förutsättningen är att arbets- och funktionsförmågan kan säkras eller förbättras.

Rehabilitering för vuxen med gravt handikapp

En person med gravt handikapp får alltid lagstadgad individuell rehabilitering.

Neurologiska linjen och allmänna linjen

Rehabiliteringen är avsedd för personer med neurologiska sjukdomar eller skador eller en annan sjukdom som begränsar rörligheten och det sätt som personen klarar sig i vardagen. Målet med den individuella rehabiliteringen är att säkra eller förbättra den gravt handikappade personens arbets- och/eller funktionsförmåga enligt de personliga målsättningarna. Rehabiliteringsperioderna planeras individuellt och klienten övernattar på rehabiliteringsavdelningen.

Behovsprövad rehabilitering för barn och vuxna

Enligt FPA:s instruktion (standard) kan rehabilitering sökas av barn och unga i åldrarna 0-18 år som lider av reumatism eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och som har diagnostiserats med en inflammatorisk sjukdom i stöd- och rörelseorganen. Man kan även söka sig till rehabilitering om man har en icke-inflammatorisk sjukdom i stöd- och rörelseorganen eller en kronisk smärta som sänker funktionsförmågan. I undantagsfall kan man ansöka om rehabilitering ända tills man är 25 år, ifall detta beslut säkra den unga vuxnas övergång till vuxenreumatism.

FPA:s standarder finns på FPA:s webbsidor.