globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Evaluering av arbets- och funktionsförmåga

Arbets- och funktionsförmågan utreds på basen av intervju, iakttagelser och olika standardiserade test.

Du kan komma till ergoterapin på egen bekostnad, med betalningsförbindelse eller med Helsingfors stads servicesedel.

Med hjälp av test konstateras bl.a. grov- och finmotoriska färdigheter, uppmärksamhet och koordination, hudkänsel samt belastningstålighet. Efter mottagningen skrivs ett sammandrag över bedömning av funktionaliteten, och rekommendationer.

Alla Ortons tjänster