globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Ett liv utan smärta

Vid Orton finns den mångsidigaste smärtkliniken i Finland. På smärtkliniken är målet att utreda orsaken till patientens smärta tillsammans med patienten och hitta fungerande behandlings- och rehabiliteringsalternativ samt sätt att hantera kronisk smärtproblematik.

Ortons omfattande och mångsidiga professionella kompetens samt långa traditioner inom ortopedi gör Orton till Finlands främsta expert inom smärtbehandling. Kompetensens kärna utgörs av vårt multiprofessionella samarbete för ditt bästa. Inom ett multiprofessionellt team kan konsultationsutlåtanden och behandlingar fås snabbt.

Orton använder sig också av en stor mängd forskningsbaserad kunskap om smärtans psykologi. Teamet som ansvarar för smärtpoliklinikens verksamhet består av experter inom flera olika områden och är alla specialiserade på smärtbehandling: fysiater, anestesiolog, ortoped, reumatolog, sjukskötare, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut samt socialarbetare. Ofta är smärtbesvär så komplexa att multiprofessionell kompetens behövs. Multiprofessionell hjälp ger bättre vårdresultat.

Olika smärttillstånd

 • Kroniskt smärtsyndrom (M89.0 CRPS, G56.4 CRPS II)
 • Långvarigt smärtsyndrom (F45.4)
 • Knäledsartros (M17.9 Arthrosis genu)
 • Höftledsartros (M16.9 Arthrosis coxae)
 • Ländryggssmärta (M54.5 Lumbago)
 • Ryggvärk, radikulopati (M51.1, M47.82, M47.2, M54.4)
 • Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen) (M48.0)
 • Kotförskjutning (M43.0 Spondylolisthesis)
 • Bröstryggssmärta (M54.6)
 • Spänningshuvudvärk (G44.2)
 • Posttraumatisk huvudvärk (G44.3)
 • Trigeminusneuralgi (G50.0)
 • Halsryggssmärta (M54.2 Cervicalgia)
 • Sjukdomar i nervrötterna (G54 Morbositates plexus brachialis)
 • Rotator cuff -syndrom (M75.1)
 • Smärta i extremitet (M79.6)
 • Ledvärk (M25.5 Arthralgia)
 • Hypermobilitet (överrörlighet) (M35.7)
 • Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)
 • Fibromyalgi (M79.0)

Postoperativ smärta

(smärttillstånd efter operation)

 • Smärta efter ryggoperation (M96.1 Syndroma post laminectomiam)
 • Tillstånd efter fraktur på ryggraden (T91.1 Status post fract. columnae vertebralis)
 • Tillstånd efter fraktur på nedre extremitet (T93.2. Status post fract. membri inferioris)
 • Sena besvär av protesoperation (Z96.6 Status post applic. endoprosthesis)

Rehabilitering

I rehabiliteringen strävar vi efter att utvärdera, upprätthålla och förbättra funktionsförmågan för att öka livsbemästringen och -kvaliteten. Målet kan vara t.ex. bättre arbetsförmåga. Behandlingen på smärtpolikliniken sker i samarbete med dig. Som rehabiliteringsklient påverkar du själv din symptom- och smärtbemästring.

Behandlingen består ofta av läkemedelsbehandling som vid behov kompletteras med smärtlindrings- och rehabiliteringsåtgärder. I vården får du färdigheter för att självständigt behandla ditt tillstånd och klara av din nya livssituation. Vården genomförs i perioder. Under rehabiliteringsperioderna träffar du andra rehabiliteringsklienter samt får information, förståelse och kamratstöd.

Det är möjligt, och det lönar sig, att söka vård på egen bekostnad genast när smärtan börjar besvära. I ett tidigt skede är sannolikheten större att man kan förhindra att smärtan blir kronisk. Om smärtan blir långvarig, har pågått i 3–6 månader, har du möjlighet att få vård med remiss från försäkringsbolag, sjukvårdsdistrikt eller primärhälsovården.

Du kan få behandling ännu tidigare via betalningsförbindelse om smärtan inte lindras trots behandling och/eller om smärtan märkbart försämrar rörelse- och funktionsförmågan.

Alla Ortons tjänster