globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Ergoterapi och smärtrehabilitering

På mottagningen kartläggs klientens dagliga funktionsförmåga och möjlig långvarig sjukdom eller smärta och dess inverkan på funktionsförmågan.

Till ergoterapin kan du komma på egen bekostnad, med betalningsförbindelse eller med Helsingfors stads servicesedel. Ergoterapitjänster erbjuds enligt överenskommelse både vid anstalt och som hem-/arbetsplatsbesök. Vi erbjuder även rehabilitering på distans.

Ergoterapins delområden inom smärtrehabilitering är t.ex.:

 • Stödjande av självständig bemästring av vardagsfunktionerna
 • Att stöda vardagsbemästringen
 • Kartläggning av hjälpmedel
 • IT-ergonomi
 • Sittandets ergonomi
 • Sömnergonomi
 • Avslappningsmetoder
 • Läkemedelsfria smärtbemästringsmetoder
 • Utvärdering av ortosbehov
 • Utredning av funktions- och arbetsförmågan
 • Standardiserade test för övre extremiteten

 

Alla Ortons tjänster