globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Ergoterapi för traumapatienter och ortopediska patienter

Efter ett trauma eller en operation strävar man i ergoterapin till att upprätthålla funktionsförmågan och minska smärta och belastning.

Ergoterapeuten kartlägger en eventuell förändrad livssituations inverkan på den dagliga funktionsförmågan samt kartlägger hjälpmedels-, ortos- och servicebehov.

Du kan komma till ergoterapin på egen bekostnad, med betalningsförbindelse eller med Helsingfors stads servicesedel.

Alla Ortons tjänster