globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Ergoterapi för barn och unga

Syftet med barn- och ungdomsergoterapi är att stöda verksamhet åldersnivåmässigt. Ergoterapin på Orton besitter specialkunnande bl.a. i smärtrehabilitering av barn och unga.

Du kan komma till ergoterapin på egen bekostnad, med betalningsförbindelse eller med Helsingfors stads servicesedel. Ergoterapitjänster erbjuds enligt överenskommelse både på anstalt och som hem- och arbetsplatsbesök. Vi erbjuder även rehabilitering på distans.

I ergoterapin kartlägger vi barnets / den ungas dagliga funktionsförmåga och bedömer långvarig sjukdoms och/eller smärtors inverkan. På mottagningen kartlägger vi även eventuellt hjälpmedelsbehov och gör en skriftlig rekommendation.

Skolan/daghemmet är en fast punkt i barnets / den ungas liv. I ergoterapin går vi igenom delområden rörande skolgången/daghemmet. Vi utgör ett stöd i vardagen för långvarigt sjuka barn. På

mottagningen ger vi handledning i ergonomi och användning av hjälpmedel. Vid behov kan vi vara i kontakt med skolan/daghemmet.

I ergoterapin behandlar vi delområden som avser tillräcklig vila och fritid. Vid behov instruerar vi även i läkemedelsfria smärtbemästringsmetoder.

Barn- och ungdomsergoterapins delområden är:

 • Stödjande av självständig bemästring av vardagsfunktionerna
 • Stödjande av lek och fritidsaktiviteter åldersnivåmässigt
 • Stödjande av barnets / den ungas resurser och styrkor/förmågor
 • IT-ergonomi
 • Sittandets ergonomi
 • Sömnergonomi
 • Avslappningsmetoder
 • Läkemedelsfria smärtbemästringsmetoder
 • Evaluering av skrivande, penngrepp
 • Underlättande av skrivande och kartläggning av hjälpmedel
 • Utvärdering av ortosbehov
 • Standardiserade test för övre extremitetens funktionsförmåga
Alla Ortons tjänster