globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Corona: information om coronavirus

Till våra patienter som har bokat ett besök vid Orton

  • om du tror att du kan ha en corona­vi­rusin­fektion
  • om du har luftvägs­symtom eller feber
  • om du har varit i kontakt med en person som har corona­vi­rusin­fektion
  • du har själv vistats utomlands och varit i Finland under 14 dygn (se undantag nedan)

Kontakt med vår kundservice per telefon tel. 09 4748 2705 mån-tor kl 7.45-18, fre 7.45-16. 
Om något av ovanstående kriterier fylls kan du inte komma till Ortons mottagning.

En digital tjänst för medborgarna finns på: omaolo.fi
Webbtjänsten Omaolo.fi har ett frågeformulär för symptombedömning som ger tydliga instruktioner för olika situationer beroende på ditt hemområde.

Observera: från och med den 15 juni kan man resa fritt från Finland / till Finland med följande länder: Baltiska länder (Estland, Lettland, Litauen), Norge, Danmark och Island.

Från och med den 13. juli det är också möjligt att resa fria mellan Finland ock Tyskland, Italien, Österrike, Grekland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Ungern och Liechtenstein, liksom Kroatien, Cypern och Irland som inte är Schengen - om epidemisituationen tillåter det.

Människor som reser till Finland från andra länder (inklusive Sverige) möter fortfa­rande 14 dagars frivillig karantän när de kommer till Finland.

Uppda­terad infor­mation om corona­virus kan man läsa om på de finska hälso­myn­dig­he­ternas webbplats: Insitutet för hälsa och välfärd