globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Bekämpning av infektioner

Ortons har en hög hygiennivå och personalen iakttar god handhygien. Vid val av apparater, instrument och material som används i patientvården har vi fäst särskild uppmärksamhet vid produkternas infektionsbekämpningsegenskaper.

Orton har en hög hygiennivå. Patientrummen för en och två personer har egna WC- och duschutrymmen. Materialen i rummen har valts för att förebygga smittor och spridning av infektioner. Personalen iakttar god handhygien. Vid val av personliga hygienartiklar, apparater och instrument som används i patientvården har vi fäst särskild uppmärksamhet vid produkternas infektionsbekämpningsegenskaper.

Operationssår täcks med moderna high tech-sårförband. Sårförbandet har genomgått vetenskapliga studier vid Orton och det har konstaterats minska infektioner i operationssår. Orton har i flera år fäst särskild uppmärksamhet vid bekämpning av bakterier såsom MRSA som är motståndskraftiga mot många antibiotika. Om du kommer till Orton, läs den här MRSA-sållningsanvisningen.

Sedan 2011 har Orton deltagit i protes- och rygginfektionsdelen av ett nationellt uppföljningsprogram för sjukhusinfektioner (SIRO) som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd. Under uppföljningen har Orton kunnat utvärdera sin verksamhet. Andelen allvarliga infektioner på operationsområden har varit under 1 %.