globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Bättre rygghälsa

Ryggvärk är ett vanligt besvär. Ryggvärk avser i allmänhet värk i nedre delen av ryggen som kan vara lokal ryggvärk, värk som strålar till benet eller värk som beror på dålig rygghållning. Om din ryggvärk är kontinuerlig, stålar till extremiteterna eller väcker dig på natten, kom till Orton för att kontrollera orsaken. Vi vill hjälpa dig få snabb och effektiv lindring av värken.

Enligt undersökningen Hälsa 2011 angav 41 % av kvinnorna och 35 % av männen att de hade haft ryggvärk under den senaste månaden. Ryggvärk avser i allmänhet värk i nedre delen av ryggen som kan vara lokal ryggvärk, värk som strålar till benet eller värk som beror på dålig rygghållning. Olycksfall och skador eller osteoporos kan orsaka ryggradsfrakturer.Vid behandling av ryggvärk är det viktigt att veta hur länge värken har pågått. Korttidsvärk pågår i högst några veckor. Långtidsvärk har pågått i minst tre månader. Vid periodisk, återkommande ryggvärk pågår värkperioderna i några dagar till en vecka. Mellan värkperioderna är ryggen nästan eller helt symtomfri.

Avgiftsfri telefonkarläggning

Om din ryggvärk är kontinuerlig, intermittent eller stör din nattsömn, kom till Orton för att kontrollera orsaken. När du kommer till Orton får du en egen ansvarig skötare som planerar en individuell behandlingshelhet för dig och uppföljer hur behandling framskrider. Den ansvariga skötaren skickar dig vidare till en expert som är insatt i ditt problem. Vid behov deltar flera erfarna ryggexperter i behandlingen; t.ex. en fysioterapeut, en fysiater, en ortoped. Boka tid för en avgiftsfri telefonkarläggning som genomförs av en fysioterapeut, tfn 09 4748 2705, så får du rätt behandling snabbt.

Lokal ryggvärk

Lokal ryggvärk strålar inte till benen. Vid Orton utreds orsaken till värken i samarbete mellan flera olika experter. Behandling av lokal ryggvärk omfattar t.ex. läkarundersökning (ortoped eller fysiater), nödvändiga tilläggsundersökningar, bedömning av behovet av läkemedelsbehandling samt fysioterapeut-, ergoterapeut- och/eller psykologbehandlingsperioder. Om undersökningarna väcker misstanke om reumatisk sjukdom, remitteras patienten till reumaläkarens mottagning.

Långvarig ryggvärk

Ryggvärken är långvarig eller kronisk när den har pågått i cirka tre månader. Behandlingen är liknande som vid lokal ryggvärk. Vid kronisk ryggvärk är det bra att fundera på behovet av ytterligare undersökningar. Läkemedelsbehandling av långvarig ryggvärk kan vara utmanande. Ibland kan värken lindras genom operation eller bedövning.

Intermittent ryggvärk

Vid intermittent ryggvärk är ryggen symtomfri mellan värkperioderna. När värkperioderna har pågått länge är det vanligt att de så småningom återkommer allt tätare, pågår allt längre och begränsar livet allt mera.

Diskbråck

Diskbråck (Prolapsus disci) eller disksjukdom innebär att innerdelen av en mellankotskiva tränger in i kothålet eller ryggmärgskanalen. Diskbråcket kan trycka mot en ryggmärgsnerv eller orsaka en kemisk reaktion som irriterar nerven. Dessa kan orsaka värk som strålar till benet, domning av benet och muskelsvaghet.

De flesta diskbråcken läker av sig själv inom 1–3 månader. Ryggvärken kan behandlas med värkmediciner. Det rekommenderas att man går och rör på sig. Sängvila främjar inte läkningen av diskbråck. Om värkmediciner inte hjälper eller besväret pågår längre än 6–8 veckor är det skäl att söka vård. Då bedöms behovet av operativ behandling och inleds rehabilitering för att förbättra funktionsförmågan. Sök genast vård om du samtidigt med värken som strålar till benet upplever svaghet i benen, svårigheter att börja urinera eller avföringsinkontinens. Tillståndet kan kräva omedelbar operation för att frigöra nervinklämningen. Diskbråck diagnostiseras vanligen genom magnetundersökning.

Vid diskbråcksoperation avlägsnas bråcket från ryggmärgskanalen med ett mikroskop genom ett snitt i ryggen. Operationen utförs under narkos. Man får vanligen stiga upp ur sängen redan under operationsdagen. Utskrivning sker vanligen dagen efter operationen. Sjukskrivningsperioden efter operationen är vanligen i 1–2 månader.

Förträngning i ryggmärgskanalen

Förträngning i ryggmärgskanalen innebär inklämning av nerverna i ryggmärgskanalen. Den vanligaste orsaken till förträngning är förändringar som beror på slitage. I nedre delen av ryggen är det mest typiska symtomet på en förträngning i ryggmärgskanalen värk som strålar från nedre delen av ryggen till benet samt stickningar och domningar i benen. Om symtomen förvärras vid gång kan det vara fråga om s.k. intermittent hälta. Symtomen lindras ofta när man stannar, sitter ner eller intar en framåtböjd ställning. Också artärförträngning kan orsaka symtom på intermittent hälta. Förträngning i ryggmärgskanalen kan orsaka nervinklämningssymtom av ischiastyp, men då känns värken och domningen på ett större område.

Vanliga symtom på förträngning i halskotpelarens märgkanal är värk som strålar till armen, domning av armen och nedsatt fingerfärdighet i handen eller händerna. Lindringa symtom kan behandlas med inflammationsdämpande värkmediciner och fysioterapi. Närmare utredning av ryggens tillstånd rekommenderas om du upplever kontinuerlig värk i ryggen och benen när du rör på dig. Förträngning i ryggmärgskanalen diagnostiseras vanligen genom magnetundersökning. Förträngningen framskrider vanligen långsamt. Läkemedelsbehandling, fysioterapi och självständig rörelsebehandling hjälper i de flesta fallen. Symtomen kan även lindras med tiden.

Förträngningen behöver frigöras genom dekompressionsoperation om värken blir outhärdlig eller gör det svårt att klara av vardagen. Omedelbar operation behövs i de sällsynta fall där förträngningen orsakar nedsatt muskelfunktion, avföringsinkontinens eller oförmåga att urinera.

Vid operation av förträngning i ryggmärgskanalen frigörs de förträngda nerverna. Operationen utgörs vanligen med ett mikroskop genom ett snitt i ryggen. I vissa fall måste ryggen stabiliseras på operationsområdet. Då utförs en steloperation i samband med frigörandet av de förträngda nerverna. Operationen utförs alltid under narkos. Man får vanligen stiga upp ur sängen redan under operationsdagen om tillståndet tillåter det. Utskrivningen sker vanligen 3–4 dagar efter en dekompressionsoperation. Efter en steloperation sker utskrivningen efter 4–7 dagar. Efter en dekompressionsoperation är sjukskrivningsperioden vanligen 2–3 månader och efter en steloperation 3–6 månader.

Alla Ortons tjänster