globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.
HIRES_Orton_IMG_0085_WEB.jpg
Alla våra tjänster

Vi är specialiserade på sjukdomar i rörelseorganen, smärtlindring, ögonsjukdomar, fysioterapi och arbetsterapi. Klicka här för att se Ortons fullständiga utbud av tjänster.

Ledskador och -smärtor

Knäet är känsligt för skador på grund av benens längd, den stora rörligheten och de stora krafterna knäet utsätts för. Ledbands- och meniskskador i knäet är vanliga besvär i samband med idrott och motion. Orton är en expert inom sjukdomar i rörelseorganen i Finland. Vi hjälper dig. Den första titthålsoperationen utfördes vid Orton 1976.

Bättre rygghälsa

Ryggvärk är ett vanligt besvär. Ryggvärk avser i allmänhet värk i nedre delen av ryggen som kan vara lokal ryggvärk, värk som strålar till benet eller värk som beror på dålig rygghållning. Om din ryggvärk är kontinuerlig, stålar till extremiteterna eller väcker dig på natten, kom till Orton för att kontrollera orsaken. Vi vill hjälpa dig få snabb och effektiv lindring av värken.

Ökad rörlighet med hjälp av fysioterapi

Fysioterapi förbättrar muskelbalansen och hållningskontrollen. Du hittar olika typer av fysioterapi hos Orton.

Ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Ortons ögontjänster har grundats för att möta utmaningarna inom modern behandling av ögonsjukdomar och ögonkirurgi. Vårt primära mål är att trygga bästa möjliga funktionella syn för dig. På Orton tar vi oss tid att beakta dina individuella behov.

Smärtfritt liv

Vid Orton finns den mångsidigaste smärtkliniken i Finland som koncentrerar sig på behandling av smärtpatienter. På smärtkliniken är målet att utreda orsakerna till smärtan tillsammans med dig och hitta fungerande behandlings- och rehabiliteringsalternativ samt sätt att hantera kroniska smärtbesvär.

FPA rehabilitering

På Orton ges FPA:s individuella behovsprövade rehabilitering avsedd för gravt handikappade. Åt vuxna med grava handikapp erbjuds tjänster på den allmänna linjen.

Smärttillstånd i knäet

Smärttillstånd i främre delen av knäet är kanske det vanligaste långvariga smärtbesväret i knäet. Smärtan kan härstamma från knäskålsleden eller senfästena. Dessa besvär är vanliga hos unga som idrottar mycket. Exakt diagnos kan kräva bilddiagnostiska undersökningar. Behandlingen består vanligen av annat än operativ behandling, t.ex. fysioterapi.

Ledförslitning

Ledförslitning (artros) är den vanligaste ledsjukdomen som leder till att glidbrosket förtunnas och bryts ner. Ledförslitning förekommer i nästan alla leder. De vanligaste ställena är höften, knäet, händernas små leder, metatarsofalangealleden i stortån, ryggrandens små leder och axeln.

Bekämpning av infektioner

Ortons har en hög hygiennivå och personalen iakttar god handhygien. Vid val av apparater, instrument och material som används i patientvården har vi fäst särskild uppmärksamhet vid produkternas infektionsbekämpningsegenskaper.

Mottagningstid snabbt

Orton är en expert inom sjukdomar och smärta i rörelseorganen. År 2015 utvidgade vi vår verksamhet till starroperationer. Du får genast en mottagningstid till en specialistläkare utan remiss. Boka en tid som passar dig.