Viktkontroll

Vi kommer att lansera en ny webbtjänst för viktkontroll. Tjänsten är tänkt att komma igång i början av 2018. Hälsosam viktnedgång-tjänsten är speciellt avsedd för kraftigt överviktiga personer och är tänkt att hjälpa dem nå en hållbar viktnedgång på ett hälsosamt sätt. Tjänsten är speciell i det att alla som deltar i programmet får en personlig webbtränare som ger råd och stöd under hela resans gång.

VILL DU BLI AV MED DIN ÖVERVIKT FÖR ALLTID PÅ ETT HÄLSOSAMT SÄTT?

Gå med i det nya programmet Hälsosam viktnedgång, som tagits fram av HNS experter på viktkontroll. Programmet är webbaserat och är tänkt att hjälpa dig förändra dina vanor ett steg i taget som en del av din normala vardag. Det är inte fråga om någon diet, utan om en långsiktig partner som hjälper och motiverar dig till hållbara förändringar i din livsstil. En av de stora skillnaderna jämfört med andra viktkontrollprogram på nätet är att du får en virtuell tränare som sätter sig in i just din situation och dina behov.

VEM ÄR PROGRAMMET AVSETT FÖR?

Tjänsten är speciellt riktad till 18–65-åriga kraftigt överviktiga personer som har fått en viktnedgångsremiss av hälsovården av hälsomässiga skäl.

VAD INNEHÅLLER PROGRAMMET?

Programmet består av en 30–60 minuter lång session varje vecka och övningar kring tankesätt, matvanor och motion. Övningarna är utformade så att de lätt kan utföras i vardagen.
Sessionerna inkluderar korta enkäter som den virtuella tränaren tittar på och svarar på inom en överenskommer tidsplan. Tränaren skickar också personliga anvisningar och råd som passar just din livssituation.

Programmet påminner dig om saker som du ska göra under programmets gång, som t.ex. regelbundna vägningar.

Programmet innehåller exempel på måltider men är inte tänkt att erbjuda färdiga menyer. Meningen är istället att du ska lära dig ta kontroll över din vikt genom att göra rätt val.
En månad innehåller cirka 10–15 olika övningar. Personer som binder upp sig på 12 månader får tillgång till 160 olika viktkontrollövningar.

Programmet är personligt, men om du vill kan du gå med i en grupp där ni kan utbyta erfarenheter och åsikter och ge varandra stöd i ett virtuellt diskussionsforum.

PROGRAMMETS LÄNGD

Ju längre tid du binder upp dig i det högst 12 månader långa programmet, desto bättre resultat kan du nå.

TRÄNARE

Tränarna är experter på hälsovård och viktkontroll och utbildade vid HUCS Fetmacenter. Programmet bygger på flera årtionden av erfarenhet och multidisciplinära kunskaper från HNS viktnedgångs- och viktkontrollgrupper.

TJÄNSTENS PRIS OCH START

Tjänsten startar i början av 2018. Mer information om startdatum och priser kommer på den här sidan. Skicka dina kontaktuppgifter till vår kundtjänst på info@hyksinoy.fi, så skickar vi mer information om startdatum och priser så snart vi vet mer. Det räcker att du skriver Viktkontroll som rubrik. Du förbinder dig inte att köpa tjänsten genom att gå med i vår mejllista.

GÅR MAN MED I PROGRAMMET VIA HNS ELLER HYKSIN?

Om din övervikt är ett tydligt hot mot din hälsa kan du få en remiss på träning från din läkare som en del av den offentliga hälsovården. Många överviktiga uppfyller inte den kommunala vårdens kriterier för en remiss, så alternativet är att söka till programmet via HYKSin på egen bekostnad. HYKSin producerar privata tjänster åt HNS för finska och utländska kunder.
Be vår kundtjänst om mer information.