Strålbehandling av prostatacancer

Bakgrund

Prostatacancerpatienten kommer ofta för strålbehandling på remiss från en urolog baserat på ett läkarbesök och en behandlingsdiskussion. Patienter med påbörjad hormonbehandling före strålbehandlingen får en mottagningstid hos cancerläkaren inom 2-3 månader efter att hormonbehandlingen har inletts. Cancerläkaren ansvarar för patientens strålbehandling.

För- och nackdelar

Vid det första besöket utvärderar cancerläkaren patientens lämplighet för strålbehandling, berättar hur behandlingen genomförs och informerar om fördelarna och eventuella nackdelar med behandlingarna. Strålbehandling av prostatacancer kan ges i form av extern eller intern strålbehandling. På mottagningen diskuterar man vilket av alternativen som är det bästa för patienten.
Före bildtagningarna inför behandlingarna kan det bli aktuellt att lägga tre guldkorn eller en sändare inne i prostatan för att lokalisera prostatan under strålbehandlingen och rikta in behandlingen. Ingreppet görs genom ändtarmen med hjälp av ultraljud under antibiotikaskydd.

Strålbehandlingen kan orsaka urinvägsproblem och tarmbesvär och försämra erektionsförmågan under behandlingen. Symtomen är oftast värst i slutet av strålbehandlingen och klingar av småningom under ett par månader. Biverkningarna av strålbehandlingen kan lindras med läkemedel.

Behandlingens längd

Strålbehandling av prostatacancer ges som seriebehandling och varje behandlingsperiod tar 4–8 veckor beroende på patient. En strålbehandling tar ca 10 minuter och behandlingen ges polikliniskt fem dagar i veckan. Efter varje omgång kan patienten skrivas ut och ta sig hem till fots, med kollektivtrafik eller med bil.

Återhämtningstid

Återhämtningen efter strålbehandlingens biverkningar är individuell, men de börjar ofta ge med sig efter 2–4 veckor.

Mer information finns på HNS webbsida

Mer information om olika strålbehandlingstekniker och annat i anknytning till behandlingen av prostatacancer finns på HNS webbsida under länken prostatacancerpatientens väg till behandling. Observera att beskrivningen på HNS webbsida riktar sig till patienter inom den offentliga sjukvården, så vägen till behandling för privata patienter kan till viss del se annorlunda ut. Vänd dig till vår kundtjänst om du har frågor som rör behandling.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.