Laseroperation av prostata (PVP)

BAKGRUND

Laserbehandlingarna av godartad prostataförstoring har utvecklats snabbt och blivit etablerade behandlingar. Vid laserbehandling tar man bort överflödig prostatavävnad genom att föra in ett endoskop i urinröret och förånga och koagulera den med en laserstråle (grön laser/PVP). Grön laser är ett alternativ till hyvling eller öppenkirurgi vid behandling av godartad prostataförstoring. Laserbehandlingarna är säkra och effektiva vid behandling av godartad prostataförstoring.

FÖR- OCH NACKDELAR MED INGREPPET

Fördelarna med laserbehandling anses vara mindre blödning vid ingreppet och mindre risk att sköljvätskan tas upp av vävnaderna under ingreppet. Laseroperationens underlättande effekten på urinflödet är jämförbar med traditionell hyvling (TUR-P), speciellt vid behandling av lindrigt/måttligt förstorad prostata. De vanligaste biverkningarna är sveda vid urinering, blod i urinen och urinretention. Inkontinens förekommer hos mindre än 1 % av patienterna och behov av blodtransfusion hos mindre än 1 %.

INGREPPETS LÄNGD

Operationen görs under ryggbedövning eller narkos. Ingreppet görs med ett särskilt endoskop via urinröret. I slutet av operationen sätter man in en kateter till urinblåsan via urinröret. Ingreppet tar ca 30–90 minuter beroende på prostatans storlek. Laseroperation av prostatan kan om patientens grundsjukdom tillåter det utföras dagkirurgiskt, varvid patienten kan skrivas ut med kateter efter uppföljning efter ingreppet. Katetern tas bort nästa dag. Vid behov följer man upp patienten på sjukhuset över natten efter ingreppet.

ÅTERHÄMTNINGSTID

Lätt motion är tillåtet direkt efter operationen beroende på hur patienten mår. Daglig vistelse utomhus och motion underlättar patientens återhämtning. Tung motion, simning, cykling, tunga hushållssysslor, lyftning och ansträngning samt samlag ska undvikas i två veckor efter ingreppet.