Socialt arbete

Ortons socialarbetare är experter som kan informera dig om dina sociala rättigheter i samband med sjukdom, funktionshinder samt kan svara på frågor kring dina rättigheter  under coronaepidemi.

Ortons socialarbetare kartlägger din situation och ger information och vägledning om vilka tjänster och stöd du kan söka. Det kan t.ex. vara fråga om rehabiliteringsstöd, pension på grund av olycksfall,  vårdbidrag för pensionstagare och yrkesmässig rehabilitering.

Du kan även få hjälp med att fylla i ansökningar.

Vi samarbetar vid behov med  FPA, föräkringsbolag och kommunernas handikappservice.

Om du har varit med om en arbets- eller trafikolycka, kan du få råd om dina eventuella ersättningar.