Serie-TMS

Inom specialiteten klinisk neurofysiologi ger vi serie-TMS-behandling, dvs. transkraniell magnetstimulering i serier.

Vad är serie-TMS-behandling?

Vid serie-TMS-behandling skickas magnetpulser från utsidan av huvudet mot hjärnbarken. Metoden är icke-invasiv, smärtfri och ofarlig. Med magnetpulserna kan man påverka funktionen hos neurala nätverk som reglerar smärta.

Vilka besvär behandlas med serie-TMS?

Serie-TMS-behandling ges till patienter med svår nervvärk om andra behandlingsformer inte har gett tillräcklig hjälp eller varit olämpliga. Vanligtvis har patienterna svår nervsmärta i ansiktsområdet, fantomvärk, komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS) eller nervsmärta efter stroke (s.k. post stroke pain).

Var ges behandlingen?

För HYKSins patienter ges serie-TMS-behandling vid Mejlans Tornsjukhus på avdelningen för klinisk neurofysiologi.

Hur kommer man under behandling?

Det ska finnas en remiss till behandlingen av en läkare som specialiserat sig på smärtbehandling (t.ex. en neurolog) eller så kan patienten söka sig till en läkare vid HYKSin med erfarenhet av serie-TMS-behandling. För behandlingen krävs en magnetkamerabild av huvudet (se ytterligare information nedan). Remitterande läkare eller HYKSins läkare skriver ut en remiss till undersökningen.

Behandlingshelhet

Behandlingen består av följande steg:

 1. Inledande bedömning av behandlingsbehov
  HYKSin Ab:s neurolog och sjukskötare som specialiserat sig på serie-TMS-behandling undersöker patienten på mottagningen. Patienten får en remiss till magnetkameraundersökning om en sådan inte gjorts tidigare.
 2. Magnetkameraundersökning av huvud
  En magnetkameraundersökning kan göras vid HUS Bilddiagnostik eller så kan patienten på läkares remiss ta sig till en undersökningsenhet som gör magnetkameraundersökningar. Eftersom det är fråga om en specialundersökning finns det vissa kvalitetskrav på undersökningen som vi ger särskilda anvisningar om. När magnetkameraundersökningen görs vid HUS Bilddiagnostik behövs inga särskilda anvisningar, och läkarremissen och undersökningsresultaten skickas elektroniskt.
  Om magnetkamerabilden av huvudet tagits på en annan undersökningsenhet sparas den på CD-skiva som patienten lämnar till HYKSins kundservice tillsammans med utlåtandet.
 3. Serie-TMS-behandlingen
  Behandlingen ges normalt under en tvåveckorsperiod, på vardagar 15 minuter/dag, totalt 10 gånger. Under behandlingen sitter patienten i en stol och den specialiserade sjukskötaren ger magnetpulsserien. Pulsernas styrka justeras så att behandlingen inte orsakar smärta. Den sista behandlingsgången bedömer läkaren effekterna av behandlingen och behovet av eventuell underhållsbehandling.
 4. Serie-TMS-underhållsbehandling
  Vid behov kan behandlingen förlängas med ytterligare nio behandlingsgånger som underhållsbehandling, som fortsätter omedelbart efter den primära behandlingsperioden. Underhållsbehandling överenskommes med patienten separat.

Pris

Det totala priset beror på vilka steg som behövs för att behandla patienten:
1. Inledande bedömning av behandlingsbehov 552 €
2. Magnetkameraundersökning av huvud vid HUS Bilddiagnostik 624 €
Om MRI-bild tagits på annat håll debiteras 34,50 € för att spara den på bild-CD
3. Serie-TMS-behandling (10 gånger) 6545 €
4. Serie-TMS-underhållsbehandling (9 gånger) 3995 €
FPA-ersättningen dras av från priserna. FPA-kortet ska visas upp vid de olika behandlingsstegen.
Till priset kommer expeditionsavgift 15 €/faktura.

När kan behandlingen inte ges?

Behandlingen är inte lämplig för patienter med metall i huvudets område (tandställning är inget hinder för behandling), pacemaker eller elektriskt styrd stimulator som används för smärtbehandling i halskotpelarens område. Behandling ges inte heller under graviditet. Epilepsi är en kontraindikation mot behandlingen.

Återhämtning

Patienten får gå hem genast efter behandlingsdagen.

Behandlingens effekt

Varaktigheten av smärtlindring med serie-TMS är individuell och tenderar att successivt minska. Smärtlindring sker hos cirka 30-50 % av dem som behandlas mot nervsmärta. Hos vissa patienter kan smärtan intensifieras, och då avbryts behandlingen. Under behandlingen kan lindrig huvudvärk uppstå på grund av smärre spänningar i nacke-axelmusklerna, vilket orsakas av sittande på plats.

Kan behandlingen vara något för mig, hur gör jag?

Kontakta HYKSin Ab:s kundservice. Kundservicen hjälper dig i ytterligare frågor och skickar dig vid behov frågeformulär som behövs för att beskriva symptomen.