Röstlaboratorium

Fonetiker Tiia Ojala tar röstprov på en patient.

Röstlaboratoriet tar röstprover och analyserar dem. Analyserna används för att objektivt utvärdera effekten av ett ingrepp eller av röstterapi före och efter behandlingen.

Instrument som används i röstlaboratoriet är mikrofon och decibelmätare, och vid behov används spirometer för undersökning med blåsmetod.