Privat förlossning

Tjänstepaket för en säker och bra förlossning

Vi erbjuder tjänster i anknytning till uppföljning under hela graviditeten, förlossning och vård av mamma och barn efter förlossningen. Läkar- och barnmorskemottagning och ultraljudsundersökningar ända från graviditetens början sker på kvällstid eller helger.

Förlossnings sjukhus

Vi erbjuder privata förlossningar på tre alternativa sjukhus: Kvinnokliniken i Helsingfors, Hyvinkää sjukhus och Södra-Karelens centralsjukhus i Lappeenranta. Vi kommer snart att publicera mer information på Kvinnokliniken och Södra-Karelens sjukhus, men du kan fråga om förlossning på alla tre sjukhus från vår kundtjänst.

Förlossning på Hyvinge sjukhus

Hyvinge sjukhus är en enhet på centralsjukhusnivå. Sjukhuset ligger 50 km norr om Helsingfors med goda förbindelser till flygplatsen och järnvägsstationen. Sjukhuset har en modern förlossnings- och kvinnosjukdomsverksamhet och nya lokaler och utrustning av hög kvalitet. Sjukhuset har läkarjour för kvinnosjukdomar, anestesiologi och barnsjukdomar dygnet runt.
Förlossningssalarna är moderna och personalen är välutbildad och erfaren. Förlossningarna genomförs med respekt för familjens värderingar, och amningsvänlighet och tidig interaktion med barnet lyfts fram. Vid behandling av förlossningssmärta beaktas kvinnans individuella önskemål och behov.

De medicinska smärtlindringsalternativen är smärtstillande läkemedel, lustgas, lokalbedövning samt epidural- och spinalbedövning. Vi erbjuder även icke-medicinsk smärtlindringsalternativ, som TENS-apparat, akupunktur och aquablåsor. Vi har även ett badkarsrum på vår förlossningsavdelning där barnaföderskan kan njuta av vattnets lindrande verkan under öppningsskedet.

På avdelningen följer vi WHO:s och UNICEF:s program Babyvänligt sjukhus, som har syftar på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för amning och tidig interaktion med barnet. Den hemtrevliga miljön skapar goda förutsättningar för föräldrarna att skapa en fin relation med barnet. Verksamheten praktiserar samvård dygnet runt, vilket innebär att det nyfödda barnet och mamman är tillsammans hela tiden. Det gör att barnet själv kan styra amningen. Vårdavdelningen har två- och fyrabäddsrum. Det finns även tillgång till familjerum beroende på platssituationen.

Förutsättningar för privat förlossning

Kvinnor som inte har några allvarliga sjukdomar kan komma till Hyvinge sjukhus för att föda. Om kvinnan har något av följande får hon inte föda på Hyvinge: kraftig fetma (BMI≥45), diabetes typ I, myastenia gravis, blödarsjuka, trillinggraviditet, alkohol- och/eller drogberoende, allvarliga allmänna sjukdomar (i hjärta, njure, lever m.m.).

Handlingsmodell

Det första besöket kan göras när som helst från och med graviditetsvecka 12, dock senast graviditetsvecka 36. Då får familjen träffa läkaren och barnmorskan. En ultraljudsundersökning görs för att undersöka aktuell graviditetsstatus, laboratorieprover tas för att undersöka virusantikroppar enligt den finska MVC-verksamheten och den kommande uppföljningen av graviditeten och förlossningen planeras. Vaginal förlossning är alltid den primära förlossningsmetoden. Kejsarsnitt görs endast när det är medicinskt befogat.

Från och med graviditetsvecka 36 bör den gravida kvinnan bo i närheten av Hyvinge sjukhus. Sista delen av graviditeten följs genom ett besök per vecka hos barnmorskan. Läkare träffas vid behov. Efter förlossningen ligger man kvar på barnsängsavdelningen i genomsnitt i tre dagar, efter kejsarsnitt i fyra dagar. En barnläkare undersöker barnet innan man åker hem.
Efter att man lämnat sjukhuset bör man hålla sig hyfsat nära sjukhuset i en vecka till så att den behandlande läkaren kan träffa familjen igen.

Om förlossningen startar tidigare än vecka 36 ska den genomföras på närmaste förlossningssjukhus. Förlossningen kan då inte genomföras privat.

Priser

Första besöket kostar 1 000 euro. MVC-besök efter det (60 min) fram till graviditetsvecka 36 kostar 94 euro och läkarbesök (45 min) kostar 194 euro. Ultraljudsundersökning kostar 180 euro. Nödvändiga separata laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar faktureras separat, liksom eventuella ingrepp.

Från och med graviditetsvecka 36 ingår MVC-och läkarbesök samt nödvändiga undersökningar i förlossningspaketet. Vi debiterar 7 500 euro för vaginala förlossningar och 9 500 euro för kejsarsnitt. Tvillingförlossningar vaginalt eller med kejsarsnitt kostar 9 500 euro. Priset inkluderar sjukhusvård för modern och barnet på vårdavdelningen i upp till fem dagar; eventuell längre vård eller nödvändiga specialundersökningar och -behandlingar (som är mycket sällsynta) debiteras separat.