Plastikkirurgi på barn

Högkvalitativ och omfattande plastikkirurgi på barn

HUCS har lång erfarenhet av plastikkirurgi på barn. Läpp- och gomspaltscentret HUSUKE grundades 1948.

HUSUKE behandlar numera alla slags missbildningar i huvudområdet hos barn: läpp-gomspalt, missbildning av skallen och sällsynta syndrom. Det finns inget annat center i Europa där behandlingen av missbildningar i huvudområdet hos barn har koncentrerats till samma enhet.

Enligt en nyligen genomförd multicenterundersökning (Norden, England, Irland) är behandlingarna på HUSUKE av högsta möjliga kvalitet.

Multidisciplinär arbetsgrupp som stöd för barnet och familjen

Förutom missbildningar i huvudområdet utför HUSUKE alla slags korrigerande ingrepp på barn. Vid plastikkirurgisk behandling av barn inkudlerar man hela familjen. Barnets besvär behandlas av en multidisciplinär arbetsgrupp som består av en kirurg, en tandläkare, en logoped och en öronläkare, sköterskor som är specialiserade på behandling av missbildningar samt andra stödpersoner.